Bierna ochrona przeciwogniowa

realizujemy

 – Wydzielenie stref w obiekcie poprzez ognioodporne ściany , sufity i podłogi

 – Tworzenie bariery dla ognia i dymu na terenie dróg ewakuacyjnych

 – Stosowanie mas betonowych na przerwy , dylatacje i przejścia serwisowe w podłogach

 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i żelbetowych przy użyciu farb ogniochronnych

 – Impregnowanie przeciwpożarowe elementów i konstrukcji drewnianych

 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych kablowych rurowych i łączonych

 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji oraz szczelin budowlanych

 – Najwyższy stopień ochrony przeciwpożarowej miejsc szczególnie narażonych na pożar i wybuchy

 – Zabezpieczenia przeciwpożarowe kanałów wentylacyjnych i oddymiających

 – Doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych

 – Trakty kablowe , zabudowy